Videreutvikle verdiskapningen knyttet til jord og skog

Et av satsningsområdene til det nyetablerte Sigdal Utvikling AS er å videreutvikle verdiskapningen knyttet til jord og skog i samarbeid med øvrige lokale næringer.  Det var Per Arne Lislien fra Sigdal Utvikling AS som innledet.

- Vi inviterte derfor alle medlemmer av Sigdal og Eggedal Bondelag til et oppstartsmøte knyttet til lokalmat og reiseliv, sier lokallagsleder Stangebye.

På møtet gikk en igjennom blant annet hvordan en kan legge  premissene for et videre arbeid finansiert av Viken fylkeskommune innenfor det nevnte området. -Bondelaget sin stemme er viktig i dette arbeidet for å videreutvikle Sigdalsamfunnet , sier Stangebye.