Under er oversikten over når disse regionmøtene avholdes. Hold av datoen!
Alle medlemmer er velkommen til disse møtene!
Påmelding innen 12.januar pga matbestilling.
Påmelding til buskerud@bondelaget.no eller tlf. 32 10 99 50.

Studiehefte til jordbruksforhandlingene.


16. januar Veggli, Veggli Vertshus kl. 18.30-22.00. Avlyst pga få påmeldt.
Lokallag: Flesberg og Rollag Bondelag og Nore og Uvdal Bondelag

16.januar Gol, Solstad Hotell kl. 12.00-16.00.
Lokallag: Gol Bondelag, Hemsedal Bondelag, Flå Bondelag og Nes Bondelag

17.januar Lier, Gilhus Gård, Linnesstranda 1, 3426 Gullaug kl. 18.30 – 22.00.
Lokallag: Hurum Bondelag, Røyken Bondelag, Lier Bondelag og Skoger Bondelag.

17. januar Vikersund, Tyrifjord Hotell kl.18.30 – 22.00.
Lokallag: Sigdal og Eggedal Bondelag, Krødsherad Bondelag og Modum Bondelag.

18. januar Ål, Laa Gjestestugu, Øvre-Ålsvegen 370, 3570 Ål. Kl. 12.00-16.00.
Lokallag: Hol Bondelag og Ål Bondelag.

18. januar Hønefoss, Benterudstua. Kl. 18.30-22.00.
Lokallag: Hole Landbrukslag, Ådal Landbrukslag og Norderhov Sogneselskap.

19.januar Hokksund, Sanden Hotell. Kl. 18.30-22.00.
Lokallag: Øvre Eiker Bondelag, Nedre Eiker Landbrukslag og Sandsvær Landbrukslag.

 

Program for regionmøtene

Velkommen og praktisk informasjon

Hva skjer i organisasjonen

Ny jordbruksmelding og jordbruksforhandlingene 2017

  • Innledning

  • Spørsmål og diskusjon

Aksjonsberedskap

Avslutning

 

Innspillsmøtene, hvor lokallaga kommer med sine innspill til jordbruksforhandlingene, kjøres som tidligere; et i nedre og et i øvre Buskerud.
Du kan holde av disse datoene:

·  Øvre Buskerud, Gol, Frøysokstugu 22. februar 10:00 -14:30

·  Nedre Buskerud, Tyrifjord Hotell, 23. februar 18:30 – 22:00