Godt samarbeid med kommunen.

Avtalen ble formelt undertegnet torsdag forrige uke av ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal og lokallagsleder i Lier Bondelag Wiggo Andersen.

Lokallagslederen kan fortelle at de fikk forespørsel fra kommunen om vi ville være med i en beredskapsgruppe og det takket de selvsagt ja til. .Det har vært tre møter i arbeidsgruppa og avtalen er nå signert av både ordfører og lokallagsleder.Lier Bondelag er en av de første lokallaga i Norge som inngår en slik avtale formell avtale.

- Vi er svært godt fornøyd med samarbeidet vi har med kommunen, både med ordfører og andre politikere, sier lokallagsleder Andersen. - Vi blir tatt på alvor, vi er med i Lier næringsråd og i år er det også bonden som er i fokus på Lier dagen fortsetter en fornøyd lokallagsleder.

Samarbeidsavtalen

Kommunen er beivsst på at bondelaget sitter inne med mye lokalkunnskap og ikke minst utstyr. I henhold til avtalen er det lokallagslederen som har ansvar for å koordinere arbeidet mot bønder og skaffer ressursene ved forespørsel. - Vi er godt fornøyd med at et slikt samarbeid har blitt nedfelt i en avtale og vi har mye vi kan bidra med i en krisesituasjon avslutter lokallagsleder Wiggo Andersen