Verdens største massivtrefabrikk

Kristine Nore kunne fortelle at verdens største massivtrefabrikk ble offsielt åpnet i april i år på Modum. – Dette er et resultat av mange år med innovasjon og kompetanseutvikling, sa Kristine Nore. – Vi er glad for å bidra til verdiskapning på norsk tømmer og at industribygging i vår sektor skjer i Norge.

Nore kunne videre fortelle at bygging i tre passer som hånd i hanske med fokuset på sirkulærøkonomi, og at fokuset nå har gått mer i retning fra energiforbruk til karbonavtrykk. – Vi har mulighet for millimeterpresisjon når vi bearbeider tre, det skal vi utnytte sa Nore og la til at de nå jobber med å optimaliser logistikken.

Fylkesleder Håkon Haug Laa, takket for at vi fikk komme på besøk. – Dette er veldig nyttig for oss og vi ønsker dere lykke til videre, sa Haug Laa.

Fylkesleder Håkon Haug Laa takker Krisitne Nore fra Splitkon.

Interessant innledning på massivtrefabrikken med Kristine Nore.

 

Stor aktivitet på Buskerud Landbruksskole

Neste stopp dag 1 på ledermøte var Buskerud Landbruksskole hvor rektor Knut Erik Hovde og avdelingsleder Ole Johnny Krokmogen orienterte om det som har skjedd ved skolen de siste årene.

-I år har vi 45 elever på naturbruk, det er vi veldig glad for åpnet rektor Knut Erik Hovde og orienterte om den utviklingen som har skjedd ved skolen fra 2010 fram til i dag. – Vi er svært glad for at fylkespolitikerne våre har vedtatt at det skal bygges fjøs på Buskerud og vi skal ha både melk og ku, fastslo Hovde.

Ole Johnny Krokmogen orienterte om forsøksordningen 2+2 som Buskerud har vært med på, dette er et løp med to år på skole og to år i lære. – Jeg var skeptisk i utgangspunktet, men dette har fungert veldig bra. Nå har vi både en motivert elev og en motivert bonde, fastslo Krokmogen

Rektor ved Buskerud vgs Knut Erik Hovde, avdelingsleder naturbruk Ole Johnny Krokmogen og prosjektleder for Grønt Fagsenter Buskerud Eirik Kolsrud.

Grønt fagsenter skal være et kraftsenter

Før Hovde ga stafettpinnen videre til prosjektleder for Grønt Fagsenter, Eirik Kolsrud, pekte Hovde på den muligheten som vi nå har til å utnytte potensialet i samarbeidet mellom skolen og Grønt Fagsenter.

Kolsrud orienterte om Grønt Fagsenter fra begynnelsen til der en er i dag. – Grønt Fagsenter skal bidra til et sterkt fagmiljø, sa Kolsrud og kunne legge til at han selv både underviser på voksenagronomen og det ordinære utdanningsløpet på naturbruk. – Vi begynner nå å få fylt opp kontorplassene på Grønt Fagsenter, og er selvfølgelig veldig glad for at Buskerud Bondelag nå skal leie en kontorplass hos oss fra 01.desember.

Lunsjen ble inntatt i den nye kantina på Buskerud.

 

Året for avtaler

Første dag av ledermøtet ble avsluttet med en orientering om prioriterte saker fra Norges Bondelag, det var Birte Usland fra styret i Norges Bondelag som loset oss gjennom denne delen fredag ettermiddag.

-Dette har vært det store året for avtaler. I tillegg til jordbruksavtalen har vi blitt enige med Staten om en klima-avtale, for øvrig den eneste næringa som har en slik avtale sa Usland. I høst har vi også inngått en avtale om nedskalering av melkeproduksjon med Staten. Usland var innom mange temaer, blant annet reduksjon av melkeproduksjon, endring av konsesjonsregelverket på svin og innovasjon og vekst i grønt-næringa.

 Godkjenning av alternative plantevernmidler.

Usland trakk også fram initiativet fra Buskerud Bondelag sammen med de andre bondelagene i Viken og Vestfold og Telemark om å få godkjent alternative plantevernmidler. – Dette jobber vi med, og det er bra at vi får trøkk fra dere ute i fylkene, fastslo Usland.

Viktig å bygge omdømme

Omdømme det er summen av det vi sier og det vi faktisk gjør, det gjelder alle næringer. – Det vi driver med må tåle dagens lys, poengterte Usland. Vi jobber mye med omdømme i Norges Bondelag, dette er en viktig sak for oss. – Vi jobber med mediesaker, sosiale kanaler, politikerkontakt og kampanjer og aksjoner, og vi har veldig mye kan være stolte av, avsluttet Usland.

Birte Usland fra styret i Norges Bondelag innledet om aktuelle saker.