Omlag 50 tillitsvalgte fra lokallagene i Buskerud var samlet til samling på Lampeland hotell i Flesberg i Numedal. Det var god stemning og en aktiv gjeng, som stilte mange spørsmål.

På programmet var det blant annet: forventninger til landbrukspolitikken etter valget, jordvern, prioriterte saker, slik gjør vi det, hva skal vi jobbe med, hvordan nå frem med våre budskap og aktive lokallag.

Foto: Deltakere på ledermøte.

 

Foto: Lars Petter Bartnes

 

Foto: Egil Chr. Hoen

 

Foto: Framføring av gruppearbeid.