Navn og lokallag: Ole Hans Unelsrød, Skoger bondelag.

Alder: 55 år (snart)

Bosted (gjerne litt historie om garden og hva slags gardsdrift): 

Nordre Unelsrød, Skoger i Drammen kommune. Har vært drevet landbruk på stedet siden høymiddelalderen. Gården er på 275 da. dyrket mark, driver i tillegg ca. 750 da. leid areal. Skog i sameie. Driver med korn, erter, leiekjøring og snøbrøyting.

Bondelagshistorien din (hvor lenge medlem, hvilke verv også andre verv i landbruket): 

Medlem siden 1982, ble da nestleder i 2 år og deretter leder i 3 år.Sittet sammenhengende i aksjonskomiteen til i dag. På nytt leder i 2010. Medlem plantekulturutvalget i BBL. Varamedlem til valgkomiteen i Norges Bondelag, medlem eierutvalget Gjensidigestiftelsen, div. verv lokalt.

Dette brenner jeg for i landbruket/landbrukspolitikken: 

Lokalt: Opprettholde et sosialt miljø i lokalsamfunnet ispedd en dose kultur/landbrukspolitikk. Jordvern.

Sentralt: Stimulere til økt matproduksjon i Norge, både mengde og kvalitet. Lønnsomt landbruk over hele landet. Oppnå inntektsmålet. Jordvern

Hva slags forhåpninger har du til norsk landbrukspolitikk de neste fem åra? 

Inntektsgapet tettes. Kvalitetsvarer som forbrukeren etterspør er en selvfølge og blir prioritert. Kulturlandskapet ivaretas. Fungerende importvern. Landbruket må bli en næring neste generasjon ser muligheter i, ønsker å gå inn i, og der mer av verdiskapningen blir igjen på gården.     

Hva ville du bli da du var liten?  Har som alle hatt mange drømmer, men det som spirer og gror har alltid interessert meg.

Hva er drømmereisemålet ditt?  Peru, og se restene av det fantastiske Inka-riket.

Hva liker du å gjøre på fritida og hva er en god fridag for deg?

Er storkonsument av utmarka vår. Ski, turpå beina eller sykkel, altid med hunden som følgesvenn. En dag i lakseelva. Dette ispedd en lang frokost og gode måltider med alle barna hjemom. Nå om dagen: Vår nyanskaffede valp skjønner noe av det vi prøver å lære den.

Hva er de mest brukte app’ene på telefonen din?  Er dårlig på apper, men har en QR-kodeleser.

Hvilken butikk er du oftest innom?  Nærbutikken en SPAR-butikk.

Hva gleder deg mest i (tillits)vervet som lokallagsleder? At medlemmene slutter opp om arrangementene våre og kommer med utfordringer/innspill. Muligheten til å bli kjent med matvareprodusenter fra hele fylket.  

Hva gjør deg stolt av å bo i Skoger i  Drammen?  En del av ei bygd som forvalter et unikt kulturlandskap sammen med mange dyktige gårdeiere. Vi er sammen et utstillingsvindu i hverdagen.      

Hva er din største opplevelse som bonde?  Den årlige eksamen. Innhøstingen av årets avling, og foredling av korn av beste kvalitet.