Smedshaug dro de lange linjene for å sette ting i perspektiv. – Det dreier seg om hvordan vi skal ta vare på den norske jordbruksmodellen også under politisk omskiftelige tider, sa Smedshaug og fortsatte. – Vi har et rammeverk som klarer å ivareta at vi har stabile råvarepriser, markedsbalanseringen er svært viktig. Mens danske landmenn i gjennomsnitt har ta tapt 54kr pr produsert slaktesvin har Norge klart å holde både melkepriser og prisen på hvete stabil kunne Smedshaug konstatere..

Smedshaug tok også fram tall som viste hvor lite det satses på industri i forhold til andre områder. - Vi må få forståelse hos politikerne for å flytte kapital til produksjon enten det er til å bygge fjøs eller et bioraffineri på Follum.

Den norske jordbruksmodellen har stått seg over tid, det er en dynamisk modell som evolverer og overlever. Det er svært viktig at grunnpilarene også ligger fast i ei ny jordbruksmelding fastslo Smedshaug.

 Christian Anton Smedshaug innleder.

Bartnes overtok stafettpinnen etter Smedshaug. – Overordnet er det mye som går godt i norsk landbruk, vi har lav rente og har hatt flere år med gode avlinger men vi har utfordringer på struktur og distrikt.

Det blir et travelt år for Bondelag fastslo Bartnes. et kommer ei skogmelding, ei pelsdyrmelding, ei ny jordbruksmelding, ei reindriftsmelding, en bioøkonomi strategi og ikke minst har vi de kommende jordbruksforhandlingene og Stortingsvalget 2017. -Vi har mye å gjøre det kommende arbeidsåret, konstaterte Bartnes

Bartnes var også innom Statsbudsjettet og viste blant annet til samarbeidsplattformen som fastslår at samarbeidspartiene skulle bruke positive skatte-enderinger i landbrukspolitikken.

-Det har vi ikke sett mye til så langt, fastslo Bartnes og fortsatte. – Regjeringa vil i Statsbudsjettet legge skatt på IBU midlene i det distriktspolitiske virkeområdet. De gir med den ene hånda og tar igjen med den andre, de 26 MNOK i økt investeringsstøtte i jordbruksforhandlingene blir borte gjennom forslaget ved å legge skatt på IBU-midlene.

– Heller ikke denne gangen ser vi noe til fond, som også står som et punkt i samarbeidsavtalen.

Bartnes snakket også om eiendomsregelverket som en viktig pilar i landbrukspolitikken. -Endringene som regjeringen foreslår vil føre til at langt flere eiendommer faller utenom priskontrollen. Dagens regelverk sørger for sikrer lokalt eierskap og effektiv sambruk. Det må vi ikke rokke ved fastslo Bartnes.

Når det gjelder jordbruksmeldingen som kommer mener jeg Regjeringen har et valg sa Bartnes. – Meldinga kan utfordre på egen politikk fra Regjeringspartiene, eller de kan legge fram ei melding som tar hensyn til at de må sikre flertall med V og Krf.

For oss er det avgjørende at pilarene i landbrukspolitikken står fast avsluttet Bartnes.

 Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes innleder.

Siste del av møtet ble viet valget 2017 og Eva Nordlund sørget for at innlederne fikk brynt seg på hvordan de vil sørge for at mat- og landbrukspolitikk blir en viktig sak i valgkampen.

 Et 60-talls personer hadde tatt turen til Fossesholm.

Fylkesleder i Vestfold, Thorleif Müller, sørget for å runde av for kvelden og avsluttet med å overrekke innlederne en liten gave hvor innholdet var lokale produkter.

 Fylkesleder i Vestfold takker panelet.