Hovedoverskriften for samlingen var Økt matproduksjon i Buskerud – Muligheter i kombinasjonsbruket. Samlingen var et samarbeid mellom Buskerud Bondelag, Buskerud Bonde- og småbrukarlag, Buskerud fylkeskommune, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Buskerud.

Dagen bød på et variert og innholdsrikt program fra Dag Jørund Lønning som tok for seg det overordnede i forhold til bærekraftig matproduksjon via konkrete eksempler fra tre bønder fra Buskerud som fortalte om sin produksjon og Årets Askeladd 2014, Live Skinnes, avsluttet med et forrykende foredrag.

Matjorda må få en stemme

Anita Panman og Øystein Haugerud innledet om FNs jordår og Verdens Matvaredag. – Matjorda må ha en stemme påpekte Haugerud. Buskerud er foregangsfylke, og Anita Panman fortalte om prosjektet ”Levende Matjord”.

Tre dyktige bønder

Tre dyktige bønder fra henholdsvis Modum, Ål og Lier som alle driver kombinasjonsbruk fortalte om sine produksjoner.

- Vi driver med korn, poteter, sau gårdsutsalg og honning på Modum. Siste tilskuddet på gården er andelslandbruk. Korn er hovedproduksjonen, kombinasjonsproduksjon gjør at vi utnyttet alle ressursene på gården poengterte Wiger.

- Kombinasjonsjordbruket er godt kjent for Hallingdal åpnet Haug Laa. Her i Hallingdal har vi alltid måttet ha flere bein å stå på. Hos oss holder vi på med sau, og jeg holder også på med løypekjøring og entreprenørvirksomhet. Mitt råd er å ikke gape over for mye. Haug Laa avsluttet med å sitere Cæsar: ”Store ting skal en ikke tenke på men begynne med” og fortsatte med å fortelle at han har planer om å legge solcellepanel på låvetaket.

- Vi holder til i Lier og har et DA som ble opprettet i 2004 fortalte Andersen.  Vi driver med kombinasjonsproduksjon med korn og ammeku. Vi har også Inn på Tunet aktiviteter og i tillegg brøyting.  Vi bruker hele gården og er begge delaktige i drifta.  Vi har alltid drevet med korn men gjorde noen grep ved å samarbeide med nabo om både redskaper og vekstskifte som ga gode resultater. Wiggo poengterte at det er viktig å ta seg fri, - jeg jobber ikke noe mer samla sett om jeg jobber 7 dager i uka eller 5 dager i uka. Det er viktig å skaffe seg noen pusterom avsluttet Andersen.

Askeladden som så mulighetene

Live Skinnes, bonde, grunder og årets Askeladd i 2014 viste oss til fulle at mulighetene er der om en griper dem og viste til mange eksempler på hvordan de har utnyttet mulighetene når de har vært der. Et av eksemplene er ”Happy Pigs” som de begynte med i det små, produksjonen er utvidet etter hvert og de omsetter nå for 500.000. Live var også en av driverne bak prosjektet ”Bryllupsbygda” og de samarbeider nå med Bryllupsmagasinet. Bryllupsarrangementer gir inntekter også til resten av bygda, ikke bare lokalene som huser bryllupet.

Dette fyrverkeriet av en dame avsluttet med følgende: -Innovasjon er nye sammensetninger av kjente ressurser.