Med god hjelp av kontaktperson Ola Hølen opprettet han kontakt med skolen og sørget for at 27 førsteklassinger og to lærere fant veien til gårdsbesøk på Hjelmerud gård på Veme. Der ble elevene tatt imot av Sara og Fredrik Fagerås, Harald Fagerås og Nina Basberg.

Elevene fikk oppleve kuslipp, de fikk se melkekuer bli sluppet ut på beite, det var stort leven og meget stas å få se de store dyrene. På vei inn i fjøset, ble det påpekt av flere at lukta var veldig uvant. Elevene kom inn døra og fikk se hvordan melking foregikk med maskin og hvor melken tok veien gjennom rør og til slutt inn i melkerommet og melketanken. Deretter ble det klapping av kalver og ungokser noe som var stor stas, før elevene fant veien ut av fjøset og hvor en av førsteklassingene påpekte at nå kjente de ikke kulukta lengre – nå var de blitt vant til den.  Vel ute av fjøset hadde vi plassert alle tenkelige produkter som blir produsert av av kumelke. Alt fra fløte, smør, melk, brunost, gulost og pultost m.m. Det ble også forklart hvordan man får fløte -  ved å ha melk i et spann fikk 1 klassingene se fløten som flyter opp når ubehandlet melk får stå i noen timer.  Videre ble det vist hva som skjer med fløten når man visper den lenge nok –Krem til smør. Elevene fikk smake på den ferske kumelken.

Elevene hilser på kuene.

Norderhov Sogneselskap og vertsskapet hadde ordnet grill og grillet pølser til alle barna, det ble servert servert i potetlumpe og yoghurt til de som ønsket. Etter endt lunsj, ble det tid til litt lek og noen ønsket å se mer på kuene ute på enga. Rett før kuene sto et par flotte fjordinger som også var populære. Det var populært å gi gress til kuene og veldig spennende. Helt til sist fikk elevene prøve traktorene på gården. Dette var veldig gøy og det ble fort kø selv om det var 4 traktorer å prøvesitte i. Noen av elevene hadde plukket løvetannblomster som vertskapet fikk ved endt besøk. Dagen var over og elevene tok buss tilbake til skolen.

Rapporten tilbake var at elevene hadde hatt en flott og spennende dag. I forkant av besøket hadde lærerne informert om gård og dyr via bondelagets læringshefter. I etterkant av besøket skulle elevene få lage egne spørsmål fra besøket som de skulle skrive ned og stille hverandre. Alt i alt en læringsrik og morsomdag for førsteklassingene.