Sted: Teams, lenke vil bli sendt på epost før kurset starter.

Program:
•    Hvordan møte klimakrav i jordbruket ved Hanne Eliassen, NLRØ
•    Tiltak i planteproduksjonen ved Hans Andrè Tandberg, NLRØ
•    Praktisk bruk av klimakalkulatoren ved Svein Ånestad
•    Spørsmål og diskusjon

Påmelding klikk på denne linken: Innføring i bruk av klimakalkulatoren for bønder i Buskerud. (provisoevent.no)

Møtet er gratis og er et samarbeid mellom Buskerud Bondelag og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. 

Les om landbrukets klimakalkulator her.