Kurset er egnet for unge som er interessert i gårdsdrift, har tatt over, eller har planer om å ta over en gård.

Kurset holdes samtidig og på samme sted som Buskerud Bondelag har sitt ledermøte, og vi har en felles bolk med «Landbruket i det grønne skiftet». Vi har lagt vekt på at dette kurset skal være matnyttig med konkret innhold for deg som er ny i næringa.

Kursprogrammet inneholder følgende tema:

Bondens ABC.

- Hvilke erfaringer har vært nyttig for meg? v/ nestleder i Buskerud Bondelag, Lars Halvard

- Landbruksforvaltningens rolle v/ Fylkesmannen i Buskerud

- Investeringer og muligheter v/Innovasjon Norge, Buskerud/Vestfold

- Hva kan det lokale landbrukskontoret bidra med v/ Gunvor Synnøve Green

- Landbruket i det grønne skiftet v/ Bjørn Gimming, Norges Bondelag, Ole Petter Løbben, Treklyngen og Håkon   Haug Laa, Buskerud Bondelag

- ”Når galskapen blir inspirasjon” v/ Håkon Marius Kvæken, også kjent som Radio Norges husbonde

- Regnskapsføreren en viktig rådgiver v/ Fokus Økonomi

- Samvirke, - viktig for bonden v/ Mona Hvale Fretland (TINE), Jon Lilleslett (Nortura) og Sveinung Halbjørhus (Felleskjøpet)

- Hvorfor være medlem i Bondelaget v/Fylkesleder Egil Chr. Hoen

- Startpakke nye bønder og ”Bedre bonde” v/NLR Østafjells

- Hva er viktig ved forsikring v/Gjensidige

- I tillegg er det lagt vekt på at deltakerne får tid til erfaringsutveksling og dialog seg imellom.

http://imengine.tun.ocnetwork.se/imengine/image.php?uuid=e8cbb34d-d6dd-4920-a7d4-df845d870a8c&type=preview&source=false&function=np_crop&width=980&height=514&x=0&y=166&z=0.6207729468599               

 

Du kan lese hele programmet her , forbehold om endringer.

 

Påmelding og kursinformasjon:


Påmeldingsfrist: 16. oktober 2016
Kursavgiften er vesentlig lavere for medlemmer av Bondelaget. Om du ikke allerede er medlem i Bondelaget, meld deg gjerne inn nå! Se info om medlemskap og innmelding her:
http://www.bondelaget.no/medlemskap/
Dersom du blir personlig medlem, har du spart inn medlemskontingenten gjennom den reduserte kursavgiften.

Prisliste for kurset, med sterkt sponsede priser:

  • Helpensjon ikke medlem i Bondelaget, kr 2.200. pr person.
  • Helpensjon medlem i Bondelaget kr 1.700 pr. person
  • Helpensjon, medlem i Bondelaget og under 35 år kr 1.000
  • Kursdeltakelse uten overnatting (dagpakke 2 dager), medlem i Bondelaget, kr 1000
  • Kursdeltakelse uten overnatting (dagpakke 2 dager), ikke medlem i Bondelaget, kr 1200

Tillegg for enkeltrom: kr 150

Påmelding til ingridT@naeringogsamfunn.no

Velkommen til et givende kurs!!