Viktig med politikerbesøk

- Det er svært viktig for oss at politikerne tar næringa vår på alvor og ønsker å skaffe seg kunnskap om hva vi mener må til for å ha et robust og vitalt landbruk også i framtida. Spesielt hyggelig er det når politkerne sjøl tar initiativ og ber om å få komme på besøk slik KrF sin listetopp Jostein Rensel har gjort.

Vi hadde en lang og god prat om utfordringer og framtidsmuligheter i næringa vår og diskuterte viktige temaer i forhold til dette kan fylkesleder Hoen fortelle.

- Vi takker for besøket og tar gjerne i mot flere, avslutter fylkesleder Hoen.