Kurset er åpent for alle! Det blir fem kurskvelder med nytt tema hver kveld, samme program. Begrenset antall plasser, de raskeste til å melde seg på får bli med!   


ARRANGØR: Kornprogrammet i Østfold Bondelag, Akershus Bondelag, Buskerud Bondelag og NLR Østafjells samarbeider om å gjennomføre en kornskole i vinter.

MÅL FOR KURSET: kurset skal gi grunnleggende kunnskap om korndyrking med vekt på god agronomi på en økonomisk og miljøvennlig måte

MÅLGRUPPE: Kurset passer for deg som er ny kornprodusent, eller deg som mener at du trenger litt faglig påfyll

PÅMELDING:
Gå inn på Kornskolen Buskerud 2022 (deltager.no) og fyll ut skjema.
Deltakeravgift: kr 1000 for alle fem kveldene til sammen. 

STED: Buskerud Vgs. Buskerudveien 134, Åmot 3340 

Kveld 1 –   JORD /JORDSTRUKTUR / JORDARBEIDING TIL KORN
Dato: Tirsdag 1. februar kl.18.00 – 21.30

Kveld 2 –   GJØDSLING / KALKING
Dato:   Tirsdag  8. februar kl 18.00 – 21.30

Kveld 3 –   PLANTEVERN: UGRAS / SKADEDYR / SJUKDOMMER I KORN
Dato:   Tirsdag 15. februar kl 18.00 – 21.30

Kveld 4 –   SORTSVALG / VEKSTSKIFTE / HØSTKORNDYRKING
Dato:   Tirsdag 22. februar kl 18.00 – 21.30

Kveld 5 –   HØSTING / TØRKING / LAGRING AV KORN
Dato:   Tirsdag 8. mars kl 18.00 – 21.30

MARKVANDRING – UTVIKLING AV KORNPLANTER – UGRAS – SYKDOMMER mm
Dato:  juni   Sted : Fastsettes senere.
 
Kursmateriell:
Presentasjoner fra Kornskolen vil bli  sendt til kursdeltakerne.
Temaark korn fra NIBIO finner du på nettet:  https://kornforum.nlr.no/nyhetsarkiv/2016/temaark-korn/
 
Spørsmål:
Om fag og kursinnhold kan du rette spørsmål til  nils.kristian.aker@nlr.no, 45 24 41 82