Konstruktivt møte med gode diskusjoner

-Det var et konstruktivt møte med gode diskusjoner hvor vi som produsenter fikk legge fram behovet for og betydningen av utenlandsk arbeidskraft i våre produksjoner, sier fylkesstyremedlem Ola Kure Skinnes.

Produsentene som var til stede i tillegg til Ola K Skinnes var John Gunnar Swang, Inger-irèn Eriksrud, Steffen Green og Simen Myhrene.

Det var et konstruktivt møte med gode diskusjoner. Det ble også diskuterte hva som kan gjøres for å unngå de samme problemene en hadde med gjestearbeidere i våre.

 

Grønt-produset John Gunnar Swang og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe-Isaksen

Arbeids- og sosialministeren og Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdan