Er du bonde i Buskerud og Vestfold ønsker vi at du setter av tid og kommer sammen med fylkesmann, fylkeskommune, landbrukskontorer og ordførere, organisasjonene i landbruket, NHO, LO, rådgivere, distributører, banker og andre som jobber med verdiskaping i landbruket.

Dagen er 12. mars 2014!

 

Invitasjon med fullstendig agenda vil komme.                                                                                                                    Ta gjerne kontakt med Beret Mette Haga om du har spørsmål eller innspill: Beret.Mette.Haga@innovasjonnorge.no