Regjeringas klimamelding er rett rundt hjørnet. -Det vi forventer i tråd med klimaavtalen vår, er at regjeringa i meldinga tar jordbrukets klimaplan på alvor og legger disse tiltakene inn i sin klimaplan, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa 

-Regjeringa har en unik mulighet til å satse på Norge som et foregangsland innen bærekraftig landbruk. Da må det komme nye virkemidler som gjør det enklere for bonden å ta klimainvesteringer på eget gårdsbruk og nye virkemidler på grønn norsk landbruksteknologi

Vi forventer at redusert kjøttforbruk og dermed redusert kjøttproduksjon som omtalt i Klimakur, ikke blir en del av Norges klimapolitikk. Det vil få alvorlige konsekvenser for framtidas norske matproduksjon, matberedskap og norske arbeidsplasser, sier Haug Laa. Et slikt tiltak er unødvendig i jobben med å få ned klimagassene i landbruket, sier Haug Laa.

Koronakrisen er en vekker om hvor viktig det er med egen matproduksjon basert på norske ressurser. Når vi skal skape nye arbeidsplasser etter oljen, trenger Norge flere hender i landbruk og matindustri, ikke færre.