Samfunnsrolla med å forsyne befolkninga med sunn mat har de løyst med glans til nå. Og me har mål om å bli endå betre. Det er spesielt innan klimasmart landbruk at det vil krevjast ein del av oss dei neste åra. Det viktig at dette blir gjort på ein smart måte slik at gevinsten av dette arbeidet fører til økt lønsemd i landbruket.


Me har planer om kurs i klimasmart landbruk. Til dømes fossilfrie korntørker, bruk av klimakalkulator osb. På grunn av covid-19 viruset blir slike kurs på nettet. 

Me går snart mot lysare tider og vaksine er på veg så når sommaren kjem for me håpe situasjonen er så normal at me kan samlast til fysiske møter. Og det gleder eg meg til!!!

Ta godt vare på kvarandre og dyra (tenk HMS).

God jul og godt nytt år!
 
Med vennlig hilsen
Leiar Håkon Haug Laa