Hilsen fra leder

Det er bare så vidt vi har vaska plogen og fått dyra innomhus, så er det nok en gang adventstid. Det føles som om jula kommer med kortere mellomrom for hvert år. Men som det sies, så er det vel sånn at når man trives og har det bra, så går tida fort!

Det er mange ting å glede seg over i landbruket i Buskerud for tida. Vi har lagt bak oss to gode vekstsesonger, det er optimisme og pågangsmot hos veldig mange, det bygges og investeres både i fjøs og jord, vi har bra aktivitet i bondelaget og ikke minst så er det gledelig at søkningen til naturbruksutdanninga øker. Men, og det er alltid et men, så kjenner vi på kroppen at vi stadig blir utfordra i den langsiktige politikken. Det er bekymringsfullt at mange av våre politikere ikke ser årsakene til det unike ved norsk matproduksjon og betydningen av en solid politikk for å bevare den suverene matkvaliteten og produksjon i hele landet.

Politisk går Bondelaget ei hektisk tid i møte. Regjeringa har akkurat lagt fram ei ny jordbruksmelding. Denne meldinga vil gi oss mye arbeid i organisasjonen med å påvirke de politiske partiene slik at stortinget gjennom sin behandling må sette tydelige mål for matproduksjonen i tida som kommer.

For å lykkes med dette er det avgjørende med et lokalt engasjement. Ikke la noen muligheter gå fra dere til å fortelle om hvor viktig det er med en målretta politikk for å ivareta alle landbrukets oppgaver. Vi skal produsere trygg mat, holde oppe bosettinga i bygdene, levere et flott kulturlandskap og vi skal øke verdiskapinga fra dagens 140 milliarder.

For mange av oss er vinteren tida for faglig og sosialt påfyll. Jeg håper alle sjekker ut kurstilbudet til SNS BL og benytter seg av relevante tilbud. Jula er også tida for refleksjon og omtanke. Selv om mye går riktig vei i næringa vår, så er det mange som sliter, og vi har fortsatt alt for mange ulykker. Bondelaget er nå i ferd med å rulle ut et nytt kurstilbud, ”Tryggere Sammen”. Målet er at dette kurset skal avholdes av alle lokallag de nærmeste åra. Vi har alle en felles oppgave i å ta vare på hverandre. Det vil være nyttig å ta seg tid til dette kurset for bl.a. å lære mer om hvilke signaler vi skal være oppmerksomme på blant våre kollegaer, samt hvordan vi skal opptre hvis vi selv eller naboen blir utsatt for ei ulykke.

Med ønske om ei rolig julehelg, og et fredfylt Godt Nytt År!

Egil Christopher Hoen,

leder Buskerud Bondelag

Jordbruksforhandlingene 2017

Vi starter arbeidet med jordbruksforhandlingene i januar, og i år gjør vi en vri ved å holde møter flere steder rundt i fylket vårt og målet er å få med flere på møtene. Tanken bak er at dette skal bli en god start på lokallagsarbeid med jordbruksforhandlingene.

Under er oversikten over når disse regionmøtene avholdes. Hold av datoen!
Alle medlemmer er velkommen til disse møtene!
Påmelding innen 12.januar pga matbestilling.
Påmelding til buskerud@bondelaget.no eller tlf. 32 10 99 50.


16. januar Veggli, Veggli Vertshus kl. 18.30-22.00.
Lokallag: Flesberg og Rollag Bondelag og Nore og Uvdal Bondelag

16.januar Gol, Solstad Hotell kl. 12.00-16.00.
Lokallag: Gol Bondelag, Hemsedal Bondelag, Flå Bondelag og Nes Bondelag

17.januar Lier, Gilhus Gård, Linnesstranda 1, 3426 Gullaug kl. 18.30 – 22.00.
Lokallag: Hurum Bondelag, Røyken Bondelag, Lier Bondelag og Skoger Bondelag.

17. januar Vikersund, Tyrifjord Hotell kl.18.30 – 22.00.
Lokallag: Sigdal og Eggedal Bondelag, Krødsherad Bondelag og Modum Bondelag.

18. januar Ål, Laa Gjestestugu, Øvre-Ålsvegen 370, 3570 Ål. Kl. 12.00-16.00.
Lokallag: Hol Bondelag og Ål Bondelag.

18. januar Hønefoss, Benterudstua. Kl. 18.30-22.00.
Lokallag: Hole Landbrukslag, Ådal Landbrukslag og Norderhov Sogneselskap.

19.januar Hokksund, Sanden Hotell. Kl. 18.30-22.00.
Lokallag: Øvre Eiker Bondelag, Nedre Eiker Landbrukslag og Sandsvær Landbrukslag.

Innspillsmøtene, hvor lokallaga kommer med sine innspill til jordbruksforhandlingene, kjøres som tidligere; et i nedre og et i øvre Buskerud.
Du kan holde av disse datoene:

·  Øvre Buskerud, Gol, Frøysokstugu 22. februar 10:00 -14:30

·  Nedre Buskerud, Tyrifjord Hotell, 23. februar 18:30 – 22:00

 

Vervekonkurranse 2017

I 2015/2016 ble det arrangert en vervekonkurranse for lokallagene og det ble vervet
146 nye medlemmer i Buskerud. I 2017 blir det arrangert en ny konkurranse for
lokallagene i perioden 23. januar – 10.februar. Det blir delt ut vervepremie på 3000 kr
til det lokallaget som verver flest antall medlemmer og 3000 kr til det lokallaget
som har størst %-økning.

 

Fotokonkurranse

Bilder kan ofte si mer enn tusen ord, og ingen har vel bedre motiver å skilte med enn landbruket. Vi synes det hadde vært fint å kunne dele bilder fra bondehverdagen på våre Facebook sider og Instagram. Derfor setter vi i gang en fotokonkurranse fra og med januar 2017, vi vil hver måned framover kåre månedens bilde. Vinneren får tre Flax-lodd i posten og det blir også kunngjort på våre FB sider hvem som er vinneren. Bildene dere sender oss vil bli brukt på vår FB side, hjemmeside, postet på Instragram og i eventuelle andre sammenhenger. Bildene kan du sende til buskerud@bondelaget.no eller merke bilder du legger ut på Instagram med #buskerudbonden

 

Kurstilbud fra SNS BL

Studieforbundet Næring og Samfunn Buskerud har kurstilbud som retter seg mot landbruket. SNS BL tilbyr i 2017 blant annet:

·  Plantevernkurs

·  Voksenagronomutdanning

·  Bedre Bonde kurs

·  Kurs i produksjonssøknader

·  Grunneierrettigheter

·  Eierskifte kurs

På hjemmesiden til Buskerud Bondelag vil du finne oversikten over kurs fra SNS BL.

 

Stormøter i Buskerud

Jordbruksmeldingen er akkurat lagt fram. Jordbruksforhandlingene kommer like sikkert som våren og ikke minst står vi foran et stortingsvalg. Det er kort sagt mye som påvirker bondehverdagen og landbruket framover. Vi har planer om å arrangere to stormøter på seinvinteren 2017, et i Hallingdal og et i nedre Buskerud. Dette kommer vi tilbake til.

 

Årsmøte Buskerud Bondelag 2017

Årsmøte i Buskerud Bondelag avholdes 22. mars på Jakt – og fiskesenteret på Flå. Hold av datoen. Representasjon fra lokallaga i henhold til vedtektene.

 

Fylkesstyret og ansatte ønsker alle sine medlemmer

en god førjulstid og en riktig god jul!