Mange aktiviteter

Dagen startet med blomsterseremoni etter dag 1 av NM i pløying.

Dag 2 i NM i pløying foregikk på Buskerud Gård.

NM i pløying, dag 2

Emil Molandsveen går på Buskerud Landbruksskole og var også med i NM i pløying i klassen standard vendeplog.

Øystein Haugerud hos Fylkesmannen i Buskerud i prosjektet "Levende matjord". Her lytter blant annet fylkesleder Egil Chr. Hoen til interessant informasjon fra Haugerud

 

Flere hadde stand under arrangmentet, i tillegg til Buskerud Bondelag var blant annet Velg Naturbruk på plass - de kunne friste med øksekast.