Årets jordbruksforhandlinger er over og avtale inngått. Vil du vite mer om hva avtalen innebærer og hva som egentlig skjedde under forhandlingene kan du ta turen til Gjennestad Gartnerskole, Stokke i Vestfold 26. mai. Her kan du sammen med bønder fra Vestfold få mer informasjon om hva avtalen innebærer og hva som egentlig skjedde under forhandlingene. Brita Skallerud som sitter i forhandlingsutvalget til Norges Bondelag kommer og vil fortelle om sine erfaringer fra forhandlingene.

Møtet starter kl. 19:00 og avsluttes seinest 22:00

Program:

Fylkeslederne i Vestfold og Buskerud, Thorleif Mûller og Egil Chr. Hoen, ønsker velkommen.

Årets jordbruksoppgjør v/ Brita Skallerud, Norges Bondelag

Kaffe og hjemmebakst

Spørsmål og innspill fra salen

Avslutning