Jordbruksforhandlingene 2020 i gang

Av Wenche Henriksen Redzepi,
  • Tips en venn om denne siden

Anders Huus, regnemesteren i Bondelagets Servicekontor sparket i gang jordbruksforhandlingene for 2020

Mandag var fylkesstyret, utvalgene og representanter fra lokallaga samlet på Tyrifjord Hotell for å sparke i gang jordbruksforhandlingene 2020. – Vi er svært glad for at Anders Huus tar turen hit for å være med å sette i gang diskusjonene om neste års jordbruksforhandlinger og ikke minst at det er så mange med på møtet, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Stort oppmøte

Rundt 35 interesserte hadde tatt turen til Tyrifjord når Buskerud Bondelag satte i gang arbeidet med jordbruksforhandlingene 2020. I tillegg til styret og utvalgene var også representanter fra lokallaga invitert i år. Som tidligere år hadde vi også i år invitert Anders Huus Bondelagets Servicekontortil å innlede. – Dette er en kick-off også for meg, og jeg setter stor pris på å bli invitert sa Anders Huus.

Interesserte tilhørere

Mange temaer

Anders Huus loste oss igjennom mange produksjoner og temaer, og det var et spørrelystent publikum som deltok aktivt.  – Hvor høyt skal vi legge lista, hvor høye ambisjoner skal vi ha, og hvordan skal finansieringen være for kommende års jordbruksforhandlinger spurte Anders Huus og fortsatte innledningen om de forskjellige produksjonene. Det var en svært aktiv forsamling under hele møtet som stilte gode spørsmål og kom med innspill.

Anders Huus i god dialog med salen

Nyttig møte for lokallaga

En liten runde blant noen av lokallagslederne ga klare svar på at dette var et nyttig møte også for lokallaga. – Veldig nyttig og interessant, og litt komplisert istemmer Astrid Aass og Knut Olav Stryken fra Nedre Eiker, Torill Kure fra Røyken og Per Hafnor fra Hole.

Astrid Aas og Knut Olav Stryke fra Nedre Eiker, Torill Kure fra Røyken og Per Hafnor fra Hole.

Magne Øynebråten fra Gol, Bernt Grang fra fylkesstyret og Anders Huus fra Bondelagets Servicekontor.

 

 

Mye godt arbeid i Bondelaget for grøntnæringa

Nestleder i Buskerud Bondelag, Steffen Green, er selv jordbærbonde og har fulgt situasjonen i grønt-næringa tett. – Det er lagt ned mye godt arbeid fra Norges Bondelag i den situasjonen vi er inne i, og vi har nå mer sikkerhet i bunn for den jobben vi skal gjøre framover sier Green. Green kan forsikre om at Buskerud Bondelag er tett på og følger situasjonen nøye.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Kornkonferanse - AVLYST

Grunnet koronaviruset avlyser Buskerud Bondelag kornkonferansen på Buskerud vgs. (Landbruksskolen) mandag 16. mars kl.16.00.

Partnerskapet for landbruket i Viken er i gang

Onsdag denne uka møttes det regionale partnerskapet for landbruket i Viken for første gang. – Det regionale partnerskapet er en viktig arena for oss i næringa og det er viktig at dette blir ivaretatt på en god måte også i Viken, sier de Sigurd Enger, Håkon Haug Laa og Svend Arild Uvaag – fylkeslederne i henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold.

Stormøte

Stormøte om jordbruksforhandlingene 20.februar kl. 18.30-21.30 på Buskerud vgs., Buskerudveien 134, 3340 Åmot. Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag kommer.

Lunsjmøte i Lier

Det var godt oppmøte av grønt, fukt- og bærprodusenter da Lier Bondelag og Buskerud Bondelag inviterte til lunsjmøte på Lier Asvo. Bjørn Gimming 1.nestleder Norges Bondelag tok turen til Lier. Tema var jordbruksforhandlingene og mange kom med innspill på hva som må prioriteres.

Et norsk kjøtt med god samvitigheit.

Et norsk kjøtt med god samvitigheit, sier fylkesleder Håkon Haug Laa i dette innlegget. - Norsk kjøttproduksjon sørger for framtidig matvaresikkerheit, bidrar til arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien og landbruk over hele landet, sier Haug Laa.

Dette skjer i Buskerud Bondelag

Torsdag
04
juni

Studietur Danmark

Sonnerupgaard gods, Sjælland, Danmark

Våre samarbeidspartnere