Stort oppmøte

Rundt 35 interesserte hadde tatt turen til Tyrifjord når Buskerud Bondelag satte i gang arbeidet med jordbruksforhandlingene 2020. I tillegg til styret og utvalgene var også representanter fra lokallaga invitert i år. Som tidligere år hadde vi også i år invitert Anders Huus Bondelagets Servicekontortil å innlede. – Dette er en kick-off også for meg, og jeg setter stor pris på å bli invitert sa Anders Huus.

Interesserte tilhørere

Mange temaer

Anders Huus loste oss igjennom mange produksjoner og temaer, og det var et spørrelystent publikum som deltok aktivt.  – Hvor høyt skal vi legge lista, hvor høye ambisjoner skal vi ha, og hvordan skal finansieringen være for kommende års jordbruksforhandlinger spurte Anders Huus og fortsatte innledningen om de forskjellige produksjonene. Det var en svært aktiv forsamling under hele møtet som stilte gode spørsmål og kom med innspill.

Anders Huus i god dialog med salen

Nyttig møte for lokallaga

En liten runde blant noen av lokallagslederne ga klare svar på at dette var et nyttig møte også for lokallaga. – Veldig nyttig og interessant, og litt komplisert istemmer Astrid Aass og Knut Olav Stryken fra Nedre Eiker, Torill Kure fra Røyken og Per Hafnor fra Hole.

Astrid Aas og Knut Olav Stryke fra Nedre Eiker, Torill Kure fra Røyken og Per Hafnor fra Hole.

Magne Øynebråten fra Gol, Bernt Grang fra fylkesstyret og Anders Huus fra Bondelagets Servicekontor.