Buskerudbonden fornøyd med at jordbruket inngikk avtale.

Fylkesleder Egil Chr. Hoen kommenterte både årets og kommende jordbruksforhandlinger og startet med å takke leder Lars Petter Bartnes for en glimrende tale. -Buskerud-bonden er veldig fornøyd med at dere inngikk årets jordbruksavtale. Spesielt gledelig er det at det i år ble en avtale med staten og begge faglaga, sa fylkesleder Hoen

-Sjølsagt vil vi alltid mene at vi burde hatt ei høyere ramme, og en enda bedre inntektsutvikling. Allikevel mener jeg at årets avtale er en av de viktigste og kanskje beste som har blitt inngått. Dette til tross for at vi ikke oppnådde reduksjon av inntektsgapet. Jeg synes, Lars Petter, at du var litt for beskjeden i din omtale av resultatet dere oppnådde. For å se hvor god årets avtale er, må vi gå litt i dybden fortsatte Hoen

- Vi har fått med staten på en kronemessig bedre inntektsutvikling i produksjoner med balanse eller underdekning.

- Dere klarte å få inn nye tilskuddsordninger i ei tid som har vært prega av mantra om forenklinger. I Buskerud er vi veldig fornøyd med det nye strukturtilskuddet på melk.

- Som om ikke det var nok, så klarte dere å styrke og videreutvikle markedsordningene. Det var utrulig viktig å få inn det prinsippet om at jordbruksavtalen har et ansvar for å tilpasse produksjonen til markedet. Nå starter den viktige jobbinga med å bygge oss opp mot neste års oppgjør, avsluttet Hoen

Fylkesleder Egil Chr. Hoen på talerstolen

Grøntsektoren viktig verdiskaper

Styremedlem Steffen Green tok opp grøntnæringa i sitt innlegg. – Grøntnæringa er en viktig verdiskaper og med et økende marked har vi et stort potensiale. Dette må vi dekke med norsk produksjon.  Årets jordbruksoppgjør satte fokus på frukt- og grøntproduksjon, det er gledelig sa Green og refererte også til tall fra grøntnæringa. Grøntsektoren står for 12,5% av produksjonsverdien i norsk landbruket og mottar 1,9% av bevilgningene. 90% av inntekta hentes fra markedet. 

Steffen Green sitter klar til å entre talerstolen

Setffen Green på talerstolen