Vi kommer særlig til å gå igjennom:
•    at de som sprøyter har gyldig autorisasjonsbevis
•    oversikt over godkjente preparater
•    riktig bruk av plantevernmidler ihht etikett
•    plikten til å redusere risikoen for vannforurensning
•    funksjonstest av spredeutstyr
•    journalføring – spesielt tiltak utført for å redusere risiko for vannforurensning samt ordinær sprøytejournal
•    avhending av utgåtte preparater
 
 
Det blir gjennomført to like webinar på to forskjellige tidspunkt, en på dagtid og en på kveldstid. 
 
Meld der på her: 
Onsdag 22. mars kl 11.00 – 12.00
 
Torsdag 23. mars kl 19.00 – 20.00
 
Det vil være mulighet til å stille skriftlig spørsmål på Q&A under møtet. Ved registrering kan du også skrive inn spørsmål hvis du har allerede nå. 
 
Om du har spørsmål, ta kontakt på med Kari Janson Litleré på e-post Kari.Litlere@mattilsynet.no.