Fylkesvaraordfører Olav Skinnes ønsket velkommen og la vekt på de unike mulighetene vi har i Buskerud. Han kom også tilbake litt seinere og fortalte forsamlingen om mulighetene vi har på Linnesvollen for å starte opp med mathall/regionalt matsenter. - Vi har eiendommen, nå må vi se på mulighetene sa Skinnes,

Fylkesvaraordfører Olav Skinnes med modell av Linnesvollen.

Hanne Lisa Matt er leder av hovedutvalget for Miljø, Innovasjon og Næring og tok for seg Landbrukets plass i det grønne skiftet. – I samarbeidsavtalen mellom de rødgrønne partiene har vi også viet matproduksjon en viktig plass sa Matt til forsamlingen og påpekte at det blant annet i avtalen står at vi skal ha null-visjon for tap av matjord. - Mulighetsrommet for utvikling i landbruket må vi skape sammen avsluttet Matt

Hanne Lisa Matt, leder av hovedutvalget for Miljø Innovasjon og Næring.

Kristine Rise fra OI! Overtok stafettpinnen. – VI har jobbet mye med omdømmebygging, og Trøndelag framstår nå som en viktig matregion. Vi har kunnskap i alle ledd. Dyktige og framoverlente kokker som snakker om råvarer i alle sammenhenger slo Kristine Rise fast. Rise kunne også fortelle at de har stort fokus på mat- og restaurantfag. – Det som er den store styrken med matmanifestet vårt er at mange aktører som var med og laget punktene, prosessen var svært viktig slo Rise fast.

Kristine Rise fra Oi! fortalte om matmanifestet de har laget i Trøndelag.

Under overskriften «Produsentsamarbeid gir økt matproduksjon og verdiskapning» fortalte Morten Ruud fra Røyse Frukt- og Bærpresseri, Liv Berven fra Matopplevelser i Numedal og Anders Ness Økologisk Spesialkorn om sine erfaringer.

-Vi var 9 stykker som gikk sammen, drakk kaffe, dro på besøk til Danmark og bestemte oss for å etablere Frukt- og Bærpresseri sammen fortalte Ruud. Han kunne videre fortelle at de var organisert som et A/S, at selve produksjonsanlegget ligger på Helgelandsmoen. Totalinvesteringen var på 35 MNOK og Ruud kunne fortelle at de også hadde fått hjelp av Innovasjon Norge.

Morten Ruud fra Røyse Frukt- og Bær presseri.

Liv Berven er daglig leder for matopplevelser i Numedal. – Numedalen er ren uberørt og lite turistifisert, dette har en verdi sa Berven. Hun kunne fortelle at de fra å «beskytte» hver sine matnettverk nå har gått sammen om å levere lokalmatkasser til «dalstrøka innafor».  – Vi har testet matkassen på 12 familier og er stolte av at vi har startet Norges første salgssamarbeid med tre matnettverk avsluttet Berven.

Liv Berven fra Matopplevelser i Numedal forteller om lokalmatkassen.

Anders Ness fra Sigdal Spesialkorn fortalte at de i starten brukte mye tid på å finne sorter som egnet seg for økologisk dyrking. – Mange etterspurte også de gamle kornsortene som har høyt mineral- og proteininnhold men bløtere gluten. Vi driver annerledes enn de store møllene og maler på steinkvern i Sigdal som er ens skånsom behandling og vi har produsenter både fra Buskerud, Østfold, Vestfold og Akershus som leverer til oss kunne Ness fortelle. – Vi er inne i Meny butikkene, det er vi stolt av avsluttet Ness.

Anders Ness fra Sigdal Spesialkorn kunne stolt fortele at de er inne i Meny-butikkene.

Sistemann ut av innlederne var årets unge bonde i 2014, Tor Jacob Solberg. Han var annonsert i programmet med en «inspirasjonstale» - og det ble det. «Vi lever så kort og er dau så lenge» - det er den norske versjonen av Carpe Diem sa Solberg til forsamlingen og slo fast at vi må gripe tak i de sjansene vi får.

Solberg er tidligere odelsgutt med forelder som heltidsbønder men valgte likevel å kjøpe gård og starte fra grunnen av.

- Alt starter i det små, det er det viktig å huske på sa Solberg.  Jeg var usikker på om jeg ville ta over sa Solberg, men etter at jeg var på utveksling i New Zealand som 19-åring endret jeg mening. -Jeg ble stolt av det vi har hjemme her og fortsatte. - Hvem er den smarte – den som skaper et godt liv med 14 eller 400 kuer? I Norge har vi klart å ta være på mangfoldet og bredden, det skal vi være veldig stolte av!! Vi har uendelige mange muligheter og uendelig mange flinke folk i Norge, det skal vi være stolte av avsluttet Solberg.


Fylkesleder i Buskerud Bondelag innledet til gruppearbeid.

Gruppene diskuterte mulighetene for å etablere et reginalt matsenter og å få til en matplakat for Buskerud.