Etter at innspillene fra lokallagene hadde kommet inn, jobbBilde av Ole Anders Hodnungseth, leder av Husdyrutvalget i Buskerud Bondelaget Husdyrutvalget i Buskerud Bondelag sammen et endelig forslag til styremøtet 8.mai. Innspillene som hadde kommet inn var samstemte og tydelige.

«Alle lokallagene var klare på at en spredefrist 1.september ikke var forenlige med det praktiske arbeidet som må utføres i dette tidsrommet. Det vil stoppe opp produksjonen av høstkorn, redusere potensialet for gode grasavlinger og gjøre det utfordrende å kunne fortsette med setring.» Sier Ole Anders Hodnungseth, leder av Husdyrutvalget i Buskerud Bondelag.

Den nye forskriften setter nye krav til hvordan gjødsla skal lagres og hvordan den skal spres, og en kostbar konsekvens blir etablering av nye lager for å øke kapasiteten.

Hvem skal ta jordprøvene?

Forslaget til forskrift krever fornying av jordprøver hvert 4.år, som skal tas av en kvalifisert og uavhengig konsulent i henhold til faglig anerkjente metoder.

"Vi mener bonden skal krediteres sin kompetanse, og skal få ta jordprøvene sine selv." fortsetter Hodnungseth.

Norsk Landbruksrådgivning sier samtidig at tiltak som f.eks. kalking trenger 5 års virkning før det kan sees i analysene. Buskerud Bondelag mener derfor at prøver hvert 6. år er tilstrekkelig.

Les hele innspillet fra Buskerud Bondelag HER.