Møter oss ikke på struktur og korn

Staten la i går fram tilbudet i jordbruksoppgjøret 2019. Dette er et svar på jordbrukets krav, hvor hovedprioriteringene var et økonomisk løft for frukt, grønt og kornbøndene, og en styrking av små- og mellomstore gårdsbruk.

-Vi registrerer at staten ikke følger oss på de fleste av strukturgrepene vi har foreslått. Dette er grep vi mener er nødvendig for å bruke jorda i hele fylket vårt og over hele landet. Tilbudet innfrir ikke det løftet i kornøkonomien som vi mener er helt nødvendig. Kornjorda kan vi dyrke gras på, men vi kan ikke dyrke korn på grasjorda. For å opprettholde produksjonsdelinga i landbruket er det derfor viktig at kornjord ikke går ut av drift, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

-Tilbudet gir ikke mye rom for reelle satsinger og videreutvikling, og det kan virke som om målet nå er å holde næringa flytende i samme retning som tidligere, sier Haug laa.

Ikke offensivt nok for å tette gap

Tilbudet fra staten har ei ramme på 1 milliard kroner.  

-Det kreves 890 millioner bare å kompensere for økte kostnader det neste året.  Da gjenstår det ikke mye å bruke til satsinger og inntektsvekst, noe som er viktig for framtidig rekruttering i landbruket. Det er utfordrende for veien videre, sier Haug Laa.

Vi la i vårt krav til rette for en inntektsøkning for bøndene på 31.000 kroner pr. årsverk. Dette ville redusert inntektsavstanden mellom næringa og andre grupper i samfunnet. I sitt tilbud legger også staten opp til en heving av inntektsnivået i næringa.

-Dette er en annerkjennelse av at inntektsnivået i landbruket må heves, men dette monner ikke. Samtidig forutsetter staten en bedring av markedene som vi mener ikke er realistisk i 2020, påpeker Haug Laa.

Jordbruket vil nå bruke den tiden som er nødvendig på å gå igjennom tilbudet og bestemme om det er grunnlag for å gå i forhandlinger eller ikke.