Målet med å sette opp informasjonsplakatene er å nå bedre fram med viktigheten av norsk landbruk og øke bevisstheten om økt matproduksjon.

Dette er enkle og vannfaste plakater som settes opp der folk ferdes. Mange som er på tur i utmark, på turstier, eller tar seg en joggetur på stier langs jorder er ofte opptatt av grønne verdier og nysgjerrige på hva de ser ute jordet de passerer.