Styremedlem i Buskerud Bondelag, Grethe Bergflødt Sylling påpekte i sitt innlegg blant annet at grøntnæringa er markedsdbasert og at økning i produksjon må være drevet av etterspørsel. Innlegget til Bergflødt Sylling i sin helhet:

Økt grøntproduksjon krever kjøpere i den andre enden

Med den urolige verdenssituasjonen og økt fokus på selvforsyning, er beredskap foreslått som ramme for nytt næringspolitisk program for 2024 – 2028. Utvalget framhever planteproduksjon og markedsmuligheter for disse produktene som et ledd i beredskapen og at flere produsenter må få slippe til for å produsere frukt, bær og grønt.

Det er også påpekt i utkastet til næringspolitisk program at mottaksplikten er avgjørende for å ha et landbruk i hele landet. Men det er på dette punktet at produksjon av grønnsaker, poteter, frukt og bær skiller seg fra øvrig landbruk i Norge. Det eksisterer ingen mottaksplikt for potet, frukt, bær og grønt.

Det blir derfor helt feil å følge de politiske signalene om å øke produksjonen hvis det ikke er nok kjøpere av frukt, bær og grønt. Det å starte opp ny eller produksjon eller utvide produksjon av dette er i dag mildt sagt risikabelt og kan få store negative økonomiske konsekvenser for alle som driver i bransjen nå og for de som lokkes til å starte opp.

 

Importen må reduseres

Forbruket av mat i Norges er relativt stabilt, og skal det bli plass til mer norsk produksjon så må importen reduseres tilsvarende når det er tilgang på norsk vare. Her hviler det et stort ansvar på de tre dagligvarekjedene. For det er aldri tomt for epler, salat, gulrøtter eller løk i norske butikker. Importert vare er lett tilgjengelig hele året og det er dette vi konkurrerer med hver dag.

-Å opprettholde og utvikle en spredt og variert struktur i norsk grøntproduksjoner viktig av hensyn til beredskap og for å styrke sikkerheten for leveranser til markedet i krevende sesonger. Men fremtidige prioriteringer i næringspolitisk program må ta utgangspunkt i den faktiske situasjonen og ikke hvordan vi ønsker at markedet skal være,  eller hvordan vi tror at næringa responderer på råd som gis.