Nå må det leverast – vi treng meir enn fine ord om auka sjølvforsyning

Økonomien i mjølkeproduksjon har vore pressa gjennom fleire år. – Vi treng å få på plass grunntilskot frå 1. juli og mjølkeprisen må meir opp enn det Staten foreslår, fastslår fylkesleder Trintrud. 

Samordningsregelen er urettferdig, den må det gjerast noko med, påpeiker Trintrud og meiner vidare at tilbodet er for dårleg på ammeku og sau. Bøndene i Buskerud treng eit løft for desse produksjonane, seier Trintrud. 

Buskerud-bøndene blei hardt ramma av ekstremværet Hans i haust. Staten har ikkje møtt oss på nokon forbetringar i ordninga med produksjonssvikt – det er for dårleg seier Trintrud og påpeiker at det er naudsynt at bøndene får minska risikoen sin.