Dette svarer overhodet ikke på landbrukets krav om økte inntektsmuligheter for å øke norsk matproduksjon. Det er svært urovekkende at regjeringa ikke tar Stortingets krav om mer mat på norsk jord på alvor, sier fylkesleder Egil Chr. Hoen.

Vårt krav la opp til å redusere inntektsavstanden mellom bonden og andre grupper i samfunnet gjennom inntektsmuligheter på 24 200 kroner per årsverk. Regjeringa kutter nå dramatisk i overføringene og tilbyr i underkant av 6 000 kroner per årsverk, noe som er 10.000 kroner mindre enn andre yrkesgrupper.

Det blir ikke mer matproduksjon på norske ressurser av dette sier Hoen. Stortingets flertall har gitt landbruket en klar bestilling om å produsere mer mat på norske jorder og beiter. Undersøkelser viser også at forbrukeren vil ha norsk matproduksjon og trygg norsk mat i butikkhyllene. Vi tar det på alvor i kravet vårt. Jorda er spredt over hele landet, og for å kunne utnytte den, prioriterer vi økt lønnsomhet for et mangfold av både mindre og større gårdsbruk. Med dette tilbudet vil bli bonden bli hengende enda mer etter andre i samfunnet.

Regjeringa vil bruke mindre penger på bruk av beite og prioriterer heller 20 millioner kroner til rydding av veikanter. Det er en falliterklæring å erstatte beitende dyr med kantklippere.

 

Endring av melkekvoteregioner kan få alvorlige konsekvenser for Buskerud.

Regjeringa foreslår å redusere antallet regioner for omsetting av melkekvoter fra 18 til mellom sju og ni. Dagens regioner følger fylkesgrensene, og er avgjørende for å sikre melkeproduksjon i hele landet.  

Buskerud står allerede på Tines ”rødliste” i forhold til melkeproduksjon. Dette forslaget kan få store konsekvenser for Buskerud sier fylkesleder Hoen. Når regionene blir så store som foreslått, vil melkeproduksjonen sentraliseres, det er stor fare for at Buskerud vil miste mer melkeproduksjon om vi blir slått sammen med andre fylker.

 

Ingen satsing på korn eller klima

Jordbruket prioriterer økt kornproduksjon og klimatiltak i kravet. Kornbøndene ligger ikke an til å få noen inntektsvekst, og regjeringa bruker bare småpenger på klima. Korn er avgjørende for å øke selvforsyningen fordi det brukes direkte til mat.

Når regjeringa ikke støtter satsinga vår på kornbøndene, ser de i realiteten bort fra sin egen regjeringserklæring med mål om økt norsk selvforsyning sier Ole Hans Unelsrød som sitter i Norges Bondelag sitt kornutvalg.

Vi må tilpasse produksjonen til en ny klimavirkelighet, og bidra til å kutte klimautslippene. Regjeringa viser ingen ny vilje til å ta klimautfordringene på alvor sier Hoen.