Landbruket i de tre kommunene og konsesjonsloven på dagsorden

I tillegg til 11 politikere fra alle partier som står på lista til kommunestyret i nye Asker hadde også et 50-talls bondelagsmedlemmer fra de tre lokale bondelagene i Røyken, Hurum og Asker møtt opp.

-Dette er et samarbeid mellom de tre bondelagene, forteller lokallagsleder i Røyken Toril Kure. I tillegg til åpning av ammekufjøset til Kirsti og Hans Petter Transet ble tida også brukt til å informere om landbruket i de tre kommunene.

Lokallagsleder i Hurum, Brynjar Kalager Folkvord holdt innlegg om konsesjonsloven og hvorfor denne er så viktig. Jordvern og forventinger til nytt landbrukskontor var også temaer som ble tatt opp. Lokallaga benyttet også anledningen til å dele ut nett med lokale produkter.

Ordføreren foretar høytidelig åpning med snorklipping

Lokallagsleder Brynjar Kalager Folkvord holder innlegg om konsesjonsloven