Fjøs på Buskerud

I vedtaket heter det blant annet at; Etablering av fjøs og drift av fjøs og jord ved Buskerud videregående skole skal gi en fremtidsbasert, oppdatert og kvalitativt god landbruksopplæring. Samtidig skal driften av fjøs og jord gi et så godt driftsøkonomisk resultat som mulig i kombinasjon opplæring og produksjon.

Melk og sau

Videre i vedtaket heter det at det etableres fjøs ved Buskerud videregående skole for konvensjonell drift med melkeproduksjon og sau. Fjøset dimensjoneres for 347.900 liter melk i året og for inntil 75 vinterfora sau.

I vedtaket åpnes det for at ammeku kan vurderes som en midlertidig produksjon og opplæring for elevene for å utnytte ledig kapasitet i fjøsbygget mens melkeproduksjon er under oppbygging, forutsatt at et er drifts- og investeringsøkonomisk forsvarlig.  -I vårt innspill til Buskerud Fylkeskommune ønsket vi også mulighet for ammeku, det er bra at det åpnes for en mulighet for dette sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa. Videre sier vedtaket at drift av fjøs og jord baseres på at skolen kan produsere eget fôr til besetningen for melkeku og eventuelt ammeku og sau.

 Rektor Knut Erik Hovde og avdelingsleder på naturbruk Ole Johnny Krokmogen er svært fornøyd med vedtaket.

 

Skal samarbeide med næringa

-At skolen skal produsere eget fôr til besetningen var viktig i vårt høringsinnspill, vi er glad for at dette er på plass. Vi ønsker Buskerud Fylkeskommune og skole lykke til videre med bygging av fjøs på Buskerud videregående skole, avslutter fylkesleder Haug Laa.

I vedtaket heter det også at det skal etableres et eget fagråd ved skolen for samarbeid med næringen og fagmiljøer for å videreutvikle kvaliteten i opplæringstilbudet og for samarbeid med næringen om utstyr og tjenester som skolen selv ikke disponerer.