Fylkesmannen i Buskerud kan fortelle at det ikke har vært så store kornavlinger i den perioden vi har statistikk fra (2002). Hole kommunen utmerker seg med hele 708 kg/dekar i gjennomsnittsavling for 2015. Det vitner om gode dyrkingsforhold og meget dyktige produsenter, skriver Fylkesmannen på sine sider.

- Det er gledelig at vi nå har gode kornavlinger etter noen magre år tidligere. De gode kornavlingene nå skyldes gunstige dyrkingsforhold og ikke minst dyktige bønder sier fylkesleder Egil Chr. Hoen.

- Dette er moro, sier lokallagsleder i Hole Per N. Hafnor i en kommentar. – Det stemmer at det er mange svært flinke bønder i Hole og i tillegg har vi  gode dyrkingsforhold konkluderer en fornøyd lokallagsleder.

Fylkesmannen trekker også fram en annen gledelig nyhet. Kornarealet i fylket har vært fallende siden 2002, dette har nå for første gang flatet ut. – Det er svært gledelig at denne utviklingen nå har flatet ut sier fylkesleder Egil Chr. Hoen.

Steinsletta i Hole kommune.