Hole Landbrukslag med leder Per Hafnor i spissen er også med og markerere årets MATVALG. Hengeren er plassert på den kjente Steinsletta med viktig og flott kulturlandskap.

Bilistene får lett øye på hengeren med MATVALG-symbolet på begge sider av rundballene og alle Oslo-bilistene som skal videre oppover i Hallingdalen til helga, vil også møte MATVALGET igjen på Sokna og på Ål. 

Det er E16 som går over Steinsletta og veien er en av hovedvegene mellom Østlandet og Vestlandet. Over Steinsletta er det en trafikkmengde (ÅDT) på 13.900 kjøretøy pr. døgn 2011 (Reguleringsplan for Ringerike kommune).

Hengeren med MATVALGET tydelig fra alle kanter.

Rundballekampanje i regi av Hole Landbrukslag på Steinsletta, 3. september