Søknader som vektlegger rekruttering, kompetanseheving, omdømmebygging og utadrettede tiltak anses som spesielt interessante. Prosjekter i regi av organisasjoner, lag, foreninger og produsentsammenslutninger vil bli prioritert, men prosjekter i regi av enkeltpersoner og enkeltforetak kan også komme i betraktning. 


Spørsmål kan rettes til styrets leder Harald Buttedahl på mobil 97744291. Skriftlig søknad sendes på epost til stiftelsens daglige leder, runar.kristiansen1949@gmail.com innen onsdag 9. februar 2022.