Mange saker på årsmøte

Med årsmøte over to dager var vi innom mange saker og temaer. Det var satt av god tid til å diskutere regionreformen. Arne Magnus Aasen, ordfører i Norges Bondelag orienterte om aktuelle saker fra Norges Bondelag. Årsmøtet hadde også besøk av prosjektleder Magne Vegel som jobber med forprosjektet for å se på muligheten for etablering av en mathall i Lier.

Etter valget ble Egil Chr. Hoen takket av for sin innsats gjennom 5 år som leder i Buskerud Bondelag


Håkon Haug Laa, nyvalgt leder i Busekrud Bondelag takker av Egil Chr. Hoen.

Det nye styret i Buskerud Bondelag, Bernt Gran var ikke til stede da bildet ble tatt

Liunger på årsmøte i Buskerud  Bondelag

Ordfører Erik Hørluck Berg ledet oss stødig gjennom årsmøtet

Johan Høglund fra Nore og Uvdal under generaldebatten.

Per Olav Krekling fra Øvre Eiker under generaldebatten.