Det nye styret i Buskerud Bondelag består av fylkesleder Håkon Haug Laa, nestleder Bernt Gran, styremedlem Ole Anders Hodnungseth, Ola Kure Skinnes, Eirin Trinterud (ny). Ny fast møtende 1. vara er Trond Harald Thorrud. Buskerud Bygdeungdomslag sin representant inn i styret er Amalie Bøhn