Grønt Fagsenter 5 år!

I forbindelse med jubileet, var de som var involvert i etableringen og oppstart av fagsenteret invitert, og fra Buskerud Bondelag stilte nestleder Bernt Gran. Det ble en hyggelig 5-års markering med samling på Buskerud vgs, med god mat, presentasjon av noen av milepælene for fagsenteret og hyggelige ord fra flere av gjestene.

-Grønt fagsenter et kunnskapssentrum og kan være en viktig nav-funksjon for fagmiljøet. Grønt Fagsenter gjør at vi både må heve blikket og jobbe sammen, men også senke blikket og se ned i jorda, sa Gran.

Nestleder Bernt Gran i samtale med Jann Buhaug fra fylkeskommunen