Buskerudbenken teller ni representanter etter Stortingsvalget. Disse fordeler seg med tre til Arbeiderpartiet, tre til Høyre, to til Frp, mens Senterpartiet får inn Lundteigen på utjevningsmandat. 

Vi i Buskerud Bondelag ser fram til fortsatt aktiv dialog med de politiske partiene i Buskerud for å sikre et fortsatt lønnsomt landbruk i hele Buskerud, samt en sterk næringsmiddelindustri.

- Vårt mål er at den nye regjeringen skal ha ambisjoner for landbruket, og at bønder og næringsmiddelindustri får solide og forutsigbare rammevilkår, sier fylkesleder Torunn Hovde.

Modent bygg klar for tresking