Gol bondelag årets lokallag i 2002

Buskerud Bondelag deler også ut pris til årets lokallag. Om årets lokallag kunne fylkesleder si at lokallaget har et styre som gjennomfører sine plikter som å ha styremøter, årsmøte og avgi innspill til jordbruksforhandlingene. De deltar også på årsmøte, ledermøte og regionmøter i fylkeslaget, som veldig mange andre lokallag gjør, la fylkesleder til. Lokallaget har også invitert barnehage og kommunestyret på fjøsbesøk og har også deltatt med stand på festival og i år har de invitert til bondelunsj. 

Vi må trekke fram at  lokallaget i 2022 har utmerket seg og tenkt utover sitt eget  lokallag. De har invitert en hel dal på Bondepub to ganger med stor suksess og stort oppmøte. – Derfor er det en stor glede å utnevne Gol Bondelag til årets bondelag, sa fylkesleder Haug Laa. Lokallagsleder i Gol  Magne Øynebråten mottok prisen sammen med Ole Anders Hodnungseth og Ivar Bjørkedokken

Håkon deler ut prisen til Gol Bondelag. Her representert ved lokallagsleder Magne Øynebråten, Ole Anders Hodnungseth og Ivar Bjørkedokken.