Nærmere 80 deltagere til sammen på møtene på Gol og Fossesholm

Godt over 30 var samlet på Gol og godt over 40 hadde funnet veien til Fossesholm for å høre om hvordan vi kan få til bedre samhandling med Mattilsynet. Ole Anders Hodnungseth, leder av husdyrutvalget innledet på Gol. Per Olav Krekling, lokallagsleder i Øvre Eiker og medlem i husdyrutvalget,  innledet fra Bondelaget på Fossesholm. Fra Mattilsynet til møtet på Gol møtte Astri Ham, avdelingsleder for Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres. På Fosseholm innledet Erik Sørlie og Ellen Guldbrandsen Mattilsynet søndre Buskerud. – Det er viktig med et slikt treffpunkt for å avklare forventninger til hverandre, sier Mattilsynet.

Ole Anders Hodnungseth, fra møte på Gol.

 

Astri Ham, fra møte på Gol.

Trygg og god mat og produkter i verdensklasse

Bondens oppgaver er å levere trygg og god mat, matkultur, kulturlandskap og distriktsarbeidsplasser. Av dyrka marka vår går nærmere 68% til grovfor, 30% til korn og resten til grønnsaker. – Dette er bakteppet i forhold til produksjon, sa Krekling og Hodnungseth i sine innledninger.

-Hvorfor er dyrevelferd viktig? Først og fremst av hensyn til dyra, det gir godt arbeidsmiljø for bonden. Det er lønnsomt for bonden å ta godt vare på dyra. Det er viktig for å beholde forbrukernes tillit til norsk mat og omdømme for norsk landbruk, slo representantene fra Bondelaget fast i de to møtene.

-Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med Mattilsynet som skal kontrollere oss, vi må ha en samhandling og kalibrering.  Det er også viktig at det er en forholdsmessighet i forhold til avviket. Mattilsynet er vår nærmeste allierte utenfor næringa, vi er tjent med deres objektive avstand, avsluttet Hodnungseth og Krekling.

Per Olav Krekling, møte på Fossesholm.

 

Samarbeid mellom Mattilsynet og Bondelaget i Buskerud

-Når vi er på tilsyn hos bonden er vi hjemme hos folk, og dette prøver vi å være veldig bevisst, sa representantene fra Mattilsynet. Hyppig dialog for å forstå hverandres problem er helt vesentlig, vi må forstå hverandres roller og ansvar. Jevnt over så går  stort sett bra, en landsdekkende undersøkelse fra oktober 2018 viser at 39% hadde en positiv opplevelse, 46% at de hadde en helt OK opplevelse, 6% hadde en negativ opplevelse kunne representantene fra Mattilsynet fortelle.  

-Mattilsynets rolle i forhold til dyrevelferd  er blant annet å utvikle og forvalte regelverket og føre tilsyn med at det blir overholdt, sa representantene fra Mattilsynet.

Erik Sørlie og Ellen Guldbrandsen, fra møte på Fossesholm.