Det er ikke lett å være tålmodig og drikke en ekstra kopp med kaffe i en slik situasjon, men det er nettopp det rådet som kommer fra Norsk Landbruksrådgivning Østafjells i disse dager. Les følgende råd og la deg kanskje friste med denne ekstra koppen med nytraktet Friele-kaffe.

 

Gode råd fra Landbruksrådgivninga Østafjells ved en fuktig vår

Kjør ikke på jorda før det er lagelig. Finn andre arbeidsoppgaver, og la heller Friele selge ¼ kg med kaffe mer til hver bonde. Det vil både kaffehuset og du tjene på! Eirik Kolsrud nyansatt rådgiver i NLRØ sine 6 råd for jordarbeiding ved en fuktig vår:

1) Vent!

Begynner du jordarbeidinga før jorda er lagelig vil det være stor sannsynlighet for et dårlig resultat, både med tanke på såbed og jordpakking. Dette vil ikke bare kunne påvirke årets vekst, men også kommende år.

2) Ikke pløy i dårlig vær

Det må også være lagelig når du skal pløye. En del tror at om man ikke kan gjøre annen jordarbeiding, så er det i alle fall mulig å pløye. Dette er ikke å anbefale, da dette vil kunne gi pakkeskader nedover i jorda. Disse pakkingsskadene kan bli varige og gi det problemer fremover.

3) Vedlikehold og klargjør traktor/redskap

Bruk regnværsdagene og tiden til å forberede jordarbeidinga. Dette vil gjøre at du kan utnytte tiden da jorda er lagelig for jordarbeiding effektivt. En del grunninnstillinger av redskap (herunder plog) kan gjøres før du begynner jordarbeidinga. Ikke gjør dette på en solskinnsdag når du heller burde kjørt.

4) Start jordarbeidinga når jorda begynner å smuldre – da er den lagelig

5) Start jordarbeidinga på de lette jordartene

Vurder hvilke jordarter du kjører på med hensyn på lagelighet (jorfuktigheten).Tiden hvor jorda er lagelig avtar med økende leirinnhold i jorda i denne rekkefølgen: Sand, silt, middels stiv leire og stiv leire.

6) Kan du forenkle jordarbeidinga?

Vurder om du har mulighet til å forenkle jordarbeiding. Dette vil kunne gjøre at du reduserer tidsbruken. De forskjellige jordartene har ikke samme krav til jordarbeiding. På sand og lettere leire kan du kanskje vurdere å bare harve.