OmTre administerer Grønn Plattform-prosjektet SirkTRE hvor de leder delprosjekter innen kartlegging av stående byggverk og foredling av returtre. Vi har også egne forskning- og utviklingsprosjekter innen byggesystemer, digitalisering, regulering og markedsutvikling for bedre sirkulær ressursutnyttelse. De samarbeider med flere partnere for å øke hastigheten i byggenæringens omstilling til sirkulærøkonomien. OmTre kjøper ditt brukte trevirke og sørger for at det får nytt liv i nye bygningsmaterialer. 

Daglig leder i OmTre Kristine Nore var tilstede på årsmøtet i Buskerud Bondelag i 2023 og presenterte prosjektet sammen med sine samarbeidspartnere Christine Jørgensen fra OmTre og Tove Hofstad fra Gnist Kompetanse As i Drammen.