MatRIKET

Prosjektselskapet Landbruksparken AS skal jobbe med å se på mulighetene for å etablere en mathall med tilhørende aktiviteter på Linnesvollen i Lier. -Prosjektet MatRIKET er et spennende prosjekt og jeg ser fram til å jobbe videre med dette til det beste for Buskerud-bonden, sier fylkesleder Haug Laa.

 

Styret i Landbruksparken AS, fra venste styreldeder Harald O. Buttedahl, Thomas Siegel fra Bukserud Bonde- og småbrukarlag og Håkon Haug Laa fra Buskerud Bondelag.