Regjeringa forslår videre at produksjonen av geitemjølk skal foregå rundt  meieria som bruker geitemjølk. Disse forslaga kan ramme geitenæringa hardt og spesielt gårdsbruk som ligger langt unna produksjonsanlegga. Derfor var det i går samla flinke geitebønder som har satsa hardt de seinere åra på produksjon av geitemjølk. Geitebøndene ønsker at forslagene i jordbruksmeldinga ikke skal bli vedtatt i Stortinget.