Etter å ha gitt innspill om at antall ynglinger i fylkene Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud må komme ned på bestandsmålet 12, så snart som mulig og øvrige gode råd, er Bondelagene i regionen rimelig fornøyde med nemndas vedtak.

Det er et detaljert vedtak som foreligger. Alle som vil jakte gaupe til vinteren må sette seg godt inn i detaljene!

Les vedtaket fra Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge her: Vedtak om felling av gaupe