Kristian Birkeland var verdens første romforsker, og for landbruket er han mest kjent som Norsk Hydro sin grunnlegger. I år er det 100 år siden han døde og dette har blitt ved markert med flere arrangementer.

 

Et av arrangementene var ved Universitet i Oslo og fylkesleder Egil Chr. Hoen innledet med tittelen «Hvordan blir hverdagen til framtidsbonden» hvor han fortalte om hvordan han bruker ny teknologi i drifta av gården.  Han var i godt selskap på jubileumsarrangementet hvor både statsministeren, Gunhild Stordalen og Kristin Halvorsen med flere sto på talelista.