Skaff oversikt over fôrsituasjonen

Erik Hørluck Berg orienterte om forsituasjonen. – Skaff oversikt over fôret og lag en fôrplan,  fôrverdien i rundballen i år er omtrent dobbelt så høyt som i fjor, sa Hørluck Berg.  Hørluck Berg gikk igjennom mulige tiltak på jordet og orienterte også om at NLR drev med forformidling, han var også innom grønnforalternativer. Mange stilte spørsmål til Hørluck Berg i NLR

Erik Hørluck Berg, NLR Østafjells

Lite grovfor – hva gjør vi?

Østlandet er rammet hardt av tørken og Vestlandet sliter fortsatt etter fjoråret. Lostuen gikk igjennom erfaringer som er gjort i andre landsdeler for å komme igjennom situasjonen.

– Dette skal vi klare, det er jeg helt sikker på, sa Lostuen og viste til at Felleskjøpet har vært tett på i tidligere situasjoner. – Vi har produkter og løsninger på plass, og produksjonen ute på gårdene må intensiveres for å spare grovfôr.

Lostuen gikk igjennom alternative formuligheter for de ulike produksjonene. Lostuen kunne forsikre om at de jobbet på spreng for sikre råvarer til kraftforproduksjon.

– Videre aktivitet blir koordinert med Nortura, Tine, NLR og andre aktuelle aktører, sa Lostuen.  Han kunne også orientere om at FKA har sendt sms til alle kornprodusenter om å ta vare på halmen. – Reduser grovfortildelingen nå, og gå inn med fiberrik kraftforblanding. Vi er også avhengig av å utnytte halmen til fôr i år, poengterte Lostuen.

Rune Lostuen fra Felleskjøpet

Fylkesmannen har god oversikt over situasjonen i Buskerud

Fylkesmannen har god oversikt over situasjonen i Buskerud og vi samarbeider også tett med de andre fylkesmennene rundt Oslofjorden, innledet fagsjef hos Fylkesmannen i Buskerud Otto Galleberg.  Fylkesmannen skal håndheve forskrifter fra Landbruksdirektoratet og samtidig også rapportere inn status til Landbruksdirektoratet.

- Det er nå åpent for at de som har korn som slås som grovfor kan du søke om arealtilskudd selv om du slår det som grovfor, sa Galleberg.

Galleberg redegjorde for ordningene med avlingsskade-erstatning, det er 30% egenandel på avlingsskade-erstatningen. Det er de siste 5 åra som danner grunnlaget for beregningen. – Det er svært viktig at dere melder fra til kommunen så fort som mulig om avlingsskade, poengterte Galleberg.

Det er mulig å søke om forskudd på avlingsskade-erstatning, og det er også åpnet for nulltoll på import av høy og halm. Innovasjon Norge har også åpnet å utsette avdrag på lån kunne Galleberg orientere om.

Otto Galleberg fra Fylkesmannen i Buskerud

Ikke slakt ned mer enn det som er helt nødvendig

- Vi i Nortura har merket tørken godt, det er mye dyr som meldes inn til slakt. Vi håper at det ikke slaktes ned mer enn det som er absolutt nødvendig, innledet Johan Kopland fra Nortura.

Kopland orientere også om prisløypa framover. Han orienterte også om slaktekapasiteten og poengterte at Nortura har som mål å slakte ned det som kommer inn.

– Reduksjon av besetningen er et kostbart tiltak og det tar lang tid å bygge seg opp igjen så om man klarer å endre forregimet er det bra. Ikke ta forhastede beslutninger, avsluttet Kopland.

Johan Kopland fra Nortura.

Godt å se at vi er så mange og tar vare på hverandre

- Det er bra å se at så mange kommer på et fagmøte, men bakteppet er mindre hyggelig, åpnet fylkesleder i Buskerud Bondelag, Egil Hoen med i sin innledning. – I dag har vi lært at det er muligheter med endret forseddel, og vi må sørge for å ta vare på all halmen. 

- Vi må sørge for å få oversikt over foret og bruke rådgiverapparatet til å utnytte dette på en best mulig måte, fortsatte Hoen. Hoen poengterte også at det er viktig med klare regler for avlingsskade og trakk fram noen eksempler.  Tollsatsen for raigrasfrø er i dag satt ned fra 29 til 7 kr/kg.

- Har dere en dag det går tungt, ta en prat med naboen – det er viktig at vi tar vare på hverandre i den vanskelige situasjonen vi er inne i nå, avsluttet Hoen.