Fullt hus på Modum på møte om fôrsituasjonen

Av Wenche Henriksen Redzepi,
  • Tips en venn om denne siden

Det var fullt hus på Solvhov grendehus på møte om grovfôrsituasjonen tirsdag kveld. Felleskjøpet, Nortura, NLR og Buskerud Bondelag arrangerte møte om fôrsituasjonen tirsdag kveld. Fylkesmannen i Buskerud stilte også på møtet. Det var stappfullt på grendehuset med rundt 170 deltagere. Sommertørken og den kritiske forsituasjonen er tema som opptar mange bønder om dagen.

Skaff oversikt over fôrsituasjonen

Erik Hørluck Berg orienterte om forsituasjonen. – Skaff oversikt over fôret og lag en fôrplan,  fôrverdien i rundballen i år er omtrent dobbelt så høyt som i fjor, sa Hørluck Berg.  Hørluck Berg gikk igjennom mulige tiltak på jordet og orienterte også om at NLR drev med forformidling, han var også innom grønnforalternativer. Mange stilte spørsmål til Hørluck Berg i NLR

Erik Hørluck Berg, NLR Østafjells

Lite grovfor – hva gjør vi?

Østlandet er rammet hardt av tørken og Vestlandet sliter fortsatt etter fjoråret. Lostuen gikk igjennom erfaringer som er gjort i andre landsdeler for å komme igjennom situasjonen.

– Dette skal vi klare, det er jeg helt sikker på, sa Lostuen og viste til at Felleskjøpet har vært tett på i tidligere situasjoner. – Vi har produkter og løsninger på plass, og produksjonen ute på gårdene må intensiveres for å spare grovfôr.

Lostuen gikk igjennom alternative formuligheter for de ulike produksjonene. Lostuen kunne forsikre om at de jobbet på spreng for sikre råvarer til kraftforproduksjon.

– Videre aktivitet blir koordinert med Nortura, Tine, NLR og andre aktuelle aktører, sa Lostuen.  Han kunne også orientere om at FKA har sendt sms til alle kornprodusenter om å ta vare på halmen. – Reduser grovfortildelingen nå, og gå inn med fiberrik kraftforblanding. Vi er også avhengig av å utnytte halmen til fôr i år, poengterte Lostuen.

Rune Lostuen fra Felleskjøpet

Fylkesmannen har god oversikt over situasjonen i Buskerud

Fylkesmannen har god oversikt over situasjonen i Buskerud og vi samarbeider også tett med de andre fylkesmennene rundt Oslofjorden, innledet fagsjef hos Fylkesmannen i Buskerud Otto Galleberg.  Fylkesmannen skal håndheve forskrifter fra Landbruksdirektoratet og samtidig også rapportere inn status til Landbruksdirektoratet.

- Det er nå åpent for at de som har korn som slås som grovfor kan du søke om arealtilskudd selv om du slår det som grovfor, sa Galleberg.

Galleberg redegjorde for ordningene med avlingsskade-erstatning, det er 30% egenandel på avlingsskade-erstatningen. Det er de siste 5 åra som danner grunnlaget for beregningen. – Det er svært viktig at dere melder fra til kommunen så fort som mulig om avlingsskade, poengterte Galleberg.

Det er mulig å søke om forskudd på avlingsskade-erstatning, og det er også åpnet for nulltoll på import av høy og halm. Innovasjon Norge har også åpnet å utsette avdrag på lån kunne Galleberg orientere om.

Otto Galleberg fra Fylkesmannen i Buskerud

Ikke slakt ned mer enn det som er helt nødvendig

- Vi i Nortura har merket tørken godt, det er mye dyr som meldes inn til slakt. Vi håper at det ikke slaktes ned mer enn det som er absolutt nødvendig, innledet Johan Kopland fra Nortura.

Kopland orientere også om prisløypa framover. Han orienterte også om slaktekapasiteten og poengterte at Nortura har som mål å slakte ned det som kommer inn.

– Reduksjon av besetningen er et kostbart tiltak og det tar lang tid å bygge seg opp igjen så om man klarer å endre forregimet er det bra. Ikke ta forhastede beslutninger, avsluttet Kopland.

Johan Kopland fra Nortura.

Godt å se at vi er så mange og tar vare på hverandre

- Det er bra å se at så mange kommer på et fagmøte, men bakteppet er mindre hyggelig, åpnet fylkesleder i Buskerud Bondelag, Egil Hoen med i sin innledning. – I dag har vi lært at det er muligheter med endret forseddel, og vi må sørge for å ta vare på all halmen. 

- Vi må sørge for å få oversikt over foret og bruke rådgiverapparatet til å utnytte dette på en best mulig måte, fortsatte Hoen. Hoen poengterte også at det er viktig med klare regler for avlingsskade og trakk fram noen eksempler.  Tollsatsen for raigrasfrø er i dag satt ned fra 29 til 7 kr/kg.

- Har dere en dag det går tungt, ta en prat med naboen – det er viktig at vi tar vare på hverandre i den vanskelige situasjonen vi er inne i nå, avsluttet Hoen.

 

Partnerskapet for landbruket i Viken er i gang

Onsdag denne uka møttes det regionale partnerskapet for landbruket i Viken for første gang. – Det regionale partnerskapet er en viktig arena for oss i næringa og det er viktig at dette blir ivaretatt på en god måte også i Viken, sier de Sigurd Enger, Håkon Haug Laa og Svend Arild Uvaag – fylkeslederne i henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold.

Stormøte

Stormøte om jordbruksforhandlingene 20.februar kl. 18.30-21.30 på Buskerud vgs., Buskerudveien 134, 3340 Åmot. Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag kommer.

Lunsjmøte i Lier

Det var godt oppmøte av grønt, fukt- og bærprodusenter da Lier Bondelag og Buskerud Bondelag inviterte til lunsjmøte på Lier Asvo. Bjørn Gimming 1.nestleder Norges Bondelag tok turen til Lier. Tema var jordbruksforhandlingene og mange kom med innspill på hva som må prioriteres.

Et norsk kjøtt med god samvitigheit.

Et norsk kjøtt med god samvitigheit, sier fylkesleder Håkon Haug Laa i dette innlegget. - Norsk kjøttproduksjon sørger for framtidig matvaresikkerheit, bidrar til arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien og landbruk over hele landet, sier Haug Laa.

Lunsjmøte i Lier

Buskerud Bondelag og Lier Bondelag inviterer til lunsjmøte tirsdag 11. februar kl. 12.00 – 14.00 på ASVO, Kjellstadveien 11, Lier. Vi inviterer grønt, frukt og bærprodusenter. Bjørn Gimming 1.nestleder og medlem i grøntutvalget i Norges Bondelag kommer.

Kurs fra NLR Østafjells 2020

NLR Østafjells har flere nyttige og praktiske kurs framover, blant annet autorisasjonskurs gnagermidler, autorisasjonskurs plantevernmidler, praktisk HMS-kurs og sikkerhetskurs for varme arbeider. Du kan gå inn på NLR sine hjemmesider for å finne mer informasjon om de enkelte kursene.

Regionmøtene er i gang

Mandag var representanter for lokallaga i øvre Buskerud på plass på Frøysok-stugu på Gol for å diskutere innspill til jordbruksforhandlingene. – Det er veldig viktig for oss å få innspill fra lokallaga, sier fylkesleder Håkon Haug Laa.

Studietur til Danmark

Buskerud Bondelag inviterer Bondelagsmedlemmer i Buskerud til studietur i Danmark, 4.-6.-juni 2020. Det blir fokus på korn og proteinvekster og vi besøker bonden Peter Kjær Knudsen på Sonnerupgaard Gods, Skjælland.

Regionmøter

Buskerud Bondelag inviterer til regionmøte i Hallingdal 20. januar og i nedre Buskerud 22.januar. Møtene er åpne for alle medlemmer.

Jordbruksforhandlingene 2020 i gang

Mandag var fylkesstyret, utvalgene og representanter fra lokallaga samlet på Tyrifjord Hotell for å sparke i gang jordbruksforhandlingene 2020. – Vi er svært glad for at Anders Huus tar turen hit for å være med å sette i gang diskusjonene om neste års jordbruksforhandlinger og ikke minst at det er så mange med på møtet, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Dette skjer i Buskerud Bondelag

Tirsdag
03
mars

Styremøte Buskerud Bondelag

Oset, Golsfjellet
Mandag
16
mars

Kornkonferanse

Buskerud vgs.
Onsdag
18
mars

Årsmøte Buskerud Bondelag

Lampeland Hotell

Våre samarbeidspartnere