Grunneier-rettigheter

Når infrastrukturprosjekter skal settes i verk, det skal legges kraftlinjer, kommunene skal legge rør eller lage løypenett blir grunneierne berørt, eksemplene er mange. - Da er det viktig at grunneieren vet hvilke rettigheter som gjelder, og det var nettopp dette vi ønsket å sette fokus på gjennom kurset, sier seniorrådgiver i Buskerud Bondelag, Ole Andreas Lilloe-Olsen.

 

Arealplaner og planprosesser, hvordan påvirke, grunneieren og eiendomsinngrep

Dette var hovedorskriftenen i kurset som var et samarbeid mellom Studieforbundet Næring og Samfunn Buskerud, landbruk og Buskerud Bondelag. Regnskap og Juridisk Service i Norges Bondelag var hyret inn til å være innledere.

Advokatfullmektig Kristin Bjerkestrand Eid fra Norges Bondelag innledet om arealplaner og planprosesser  og tok oss igjennom planhierarkiet.

Kristin Berkestrand Eid

Seniorrådgiver i Buskerud Bondelag innledet om hvordan vi kan påvirke, når i prosessen en bør komme inn og nyttige tips i påvirkningsarbeidet.

Ole Anderas Lilloe-Olsen

Senioradvokat Norunn Løkken Sundet fra advikatfirmaet Lund og Co innledet om grunneieren og eiendomsinngrep. Hun var innom hva grunnerverv er, hvordan grunnerverv skjer, hvilke rettigheter og plikter grunneier har og hvilke muligheter grunneier har.

Norunn Løkken Sundet