Stor interesse for eierskiftekurs

Det har vært stor interesse i Buskerud for eierskiftekurs, det første kurset ble avholdt 30.-31. oktober på Tyrifjord med 51 deltagere. Også neste kurs 13.-14. november er fulltegnet med over 50 deltagere

Studieforbundet Næring og Samfunn Buskerud, landbruk er arrangør av kurset med Steingrim Roen  som hovedinnleder. Mona Hvaale Fretland, melkebonde fra Sandsvær og Lars Halvard Wetterstad, bonde med allsidig produksjon med kjøtt og planteproduksjon også fra Sandsvær bød på egne erfaringer i forhold til eierskifte.

Mange sider i eiersrskifteprosessen

Mange sider av eierskifteprosessen ble gjennomgått på kirset.

- Jeg har hørt ordet “rettferdig” til det kjedsommelig i mange eierskiftesaker. Hva er nå egentlig rettferdighet i en overdragelsesprosess? Det er noe helt annet å få kontanter inn på en bankkonto som søsken enn å få et fradrag i kjøpesummen som gave eller forskudd på arv, sa Roen. Videre snakket Roen om åseteavslaget, hvor stort skal det beregnes og hva skal legges i det av verdier.

- Familielån er som ”pukk i skoa” sa Roen til forsamlingen. – Rydd opp i slikt med lån i gården, det er ikke noe OK for selger å ha dette i ryggmargen i årevis.

- Å taksere gir mange utfordringer, uansett må det blir stor grad av skjønn, og en taktsmann skal ikke bry seg om åseteavslag, sa Roen til forsamlingen.